ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΆ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΆ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Προστατευτικά αντανακλαστικάΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Τα προστατευτικά αντανακλαστικά είναι αυτόνομες μυϊκές κινήσεις που προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες για την προστασία ενός συγκεκριμένου μέρους του σώματος. Οι εμπλεκόμενοι μύες είναι κυρίως σκελετικοί μύες που συνήθως χρησιμοποιούνται για συνειδητή, εθελοντική κίνηση