ΣΥΜΠΑΘΟΜΙΜΗΤΙΚΆ - ΕΠΊΔΡΑΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΣυμπαθομιμητικάΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Τα συμπαθομιμητικά είναι δραστικά συστατικά που διεγείρουν το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα είναι μέρος του αυτόνομου νευρικού συστήματος και εμπλέκεται σε διάφορες σωματικές λειτουργίες. Βασικά, το σώμα γίνεται μέσω διέγερσης