ΕΞΑΕΡΙΣΜΌΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

εξαερισμόςΕπιλογή Συντάκτη
Υπερλιποπρωτεϊναιμία
Υπερλιποπρωτεϊναιμία
Η εισροή αέρα στους πνεύμονες και η εκροή αέρα από τους πνεύμονες συνοψίζονται υπό τον όρο αερισμός. Ο αερισμός χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή αερίων στους πνεύμονες, την απελευθέρωση των κυψελίδων και τη λήψη μοριακού οξυγόνου στο αίμα