ΑΚΥΛΑΜΙΝΟΠΕΝΙΚΙΛΊΝΕΣ - ΕΠΊΔΡΑΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΑκυλαμινοπενικιλίνεςΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Οι ακυλαμινοπενικιλίνες είναι αντιβιοτικά ευρέος φάσματος που είναι κατά κύριο λόγο αποτελεσματικά έναντι αρνητικών κατά gram βακτηρίων. Τα μεμονωμένα ενεργά συστατικά τους χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα για την καταπολέμηση των λεγόμενων μικροβίων του νοσοκομείου, όπως Pseudomonas aeruginosa ή enterococci