ΑΚΥΛΑΜΙΝΟΠΕΝΙΚΙΛΊΝΕΣ - ΕΠΊΔΡΑΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΑκυλαμινοπενικιλίνεςΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Οι ακυλαμινοπενικιλίνες είναι αντιβιοτικά ευρέος φάσματος που είναι κατά κύριο λόγο αποτελεσματικά έναντι αρνητικών κατά gram βακτηρίων. Τα μεμονωμένα ενεργά συστατικά τους χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα για την καταπολέμηση των λεγόμενων μικροβίων του νοσοκομείου, όπως Pseudomonas aeruginosa ή enterococci