ΟΞΕΊΑ ΠΑΡΟΔΙΚΉ ΑΠΛΑΣΊΑ ΕΡΥΘΡΏΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΊΩΝ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Οξεία παροδική απλασία ερυθρών κυττάρωνΕπιλογή Συντάκτη
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Ο όρος οξεία παροδική ερυθροβλαστοπενία περιγράφει μια προσωρινή φτώχεια των ερυθροβλαστών, τα πρόδρομα κύτταρα των ερυθροκυττάρων. Η ασθένεια οδηγεί σε προσωρινή αναιμία για λόγους που συχνά είναι άγνωστοι λόγω της διαδικασίας