ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΣΎΝΔΕΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Ικανότητα δέσμευσηςΕπιλογή Συντάκτη
Αναλγητική
Αναλγητική
Οι καλές και σταθερές σχέσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ευημερία μας, διότι η καλή επικοινωνία και το αίσθημα της εμπιστοσύνης ενισχύουν το σώμα και το μυαλό κάθε ατόμου. Οι άνθρωποι με ισχυρούς δεσμούς είναι πιο ευτυχισμένοι από εκείνους που έχουν ελλείμματα στις προσκολλητικές τους ικανότητες