ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΗΤΊΑΣΗ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

ΒλαστομυκητίασηΕπιλογή Συντάκτη
Κλινδαμυκίνη
Κλινδαμυκίνη
Η βλαστομυκητίαση είναι μια μολυσματική ασθένεια. Στην βλαστομυκητίαση, τα προσβεβλημένα άτομα μολύνονται με το παθογόνο Blastomyces dermatitidis. Η βλαστομυκητίαση εμφανίζεται συχνότερα σε ορισμένες περιοχές του κόσμου. Έτσι συμβαίνει