ΣΎΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΙΑΚΉΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΉΣ ΑΝΆΛΥΣΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΊΑΣ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Σύστημα Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ανάλυσης ΨυχοθεραπείαςΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Το Σύστημα Γνωσιακής Ανάλυσης Συμπεριφοράς της Ψυχοθεραπείας, στο εξής CBASP, είναι μια ψυχοθεραπευτική μέθοδος θεραπείας για χρόνια κατάθλιψη. Η προσέγγιση που βασίζεται σε διάφορες ψυχολογικές διαδικασίες επιστρέφει στον Αμερικανό ψυχολόγο