ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΜΕΤΡΊΑ ΘΟΡΎΒΟΥ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Ηχομετρία θορύβουΕπιλογή Συντάκτη
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Στην ηχομετρία θορύβου σύμφωνα με τον Langenbeck, το όριο ακοής καθορίζεται για διαφορετικά βήματα με ταυτόχρονη υπέρθεση του καθαρού τόνου με θόρυβο στο παρασκήνιο.