ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΜΕΤΡΊΑ ΘΟΡΎΒΟΥ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Ηχομετρία θορύβουΕπιλογή Συντάκτη
Εσωτερική ιατρική
Εσωτερική ιατρική
Στην ηχομετρία θορύβου σύμφωνα με τον Langenbeck, το όριο ακοής καθορίζεται για διαφορετικά βήματα με ταυτόχρονη υπέρθεση του καθαρού τόνου με θόρυβο στο παρασκήνιο.