ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗ ΑΝΤΊΧΕΙΡΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Πιπίλισμα αντίχειραΕπιλογή Συντάκτη
Trochlear παράλυση
Trochlear παράλυση
Το πιπίλισμα ή το πιπίλισμα του αντίχειρα είναι ένα έμφυτο ανθρώπινο αντανακλαστικό που είναι απολύτως φυσιολογικό στα βρέφη. Ωστόσο, εάν η συμπεριφορά δεν σταματά από μόνη της σε μεγαλύτερα παιδιά, αυτό μπορεί να είναι προβληματικό. Το πιπίλισμα του αντίχειρα πρέπει να εξεταστεί εδώ