ΑΦΌΔΕΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΚΑΘΉΚΟΝ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

αφόδευσηΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Κατά τη διάρκεια της αφόδευσης, το ορθό εκκενώνεται και απορρίπτονται τα άπεπτα συστατικά της τροφής. Η αφόδευση είναι επίσης γνωστή ως κίνηση του εντέρου.