ΤΙΜΠΑΝΟΜΕΤΡΊΑ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

ΤυμπανομετρίαΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Η τυμπανομετρία είναι μια αντικειμενική μέθοδος μέτρησης στην ακτινολογία, με τη βοήθεια της οποίας μπορούν να μετρηθούν και να εντοπιστούν τα προβλήματα μηχανικής-φυσικής αγωγής ήχου του αυτιού.