ΔΟΚΙΜΉ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΎ ΠΙΡΟΥΝΙΟΎ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Δοκιμή συντονισμού πιρούνιΕπιλογή Συντάκτη
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Χρησιμοποιούνται διάφορες δοκιμές συντονισμού για την ανίχνευση λειτουργικών βλαβών στα περιφερειακά νεύρα και για τον εντοπισμό και τη διαφοροποίηση των προβλημάτων ακοής σύμφωνα με τις διαταραχές της αγωγής ήχου και της αίσθησης του ήχου. Στις ιατρικές πρακτικές υπάρχει συνήθως ένα