ΔΟΚΙΜΉ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΎ ΠΙΡΟΥΝΙΟΎ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Δοκιμή συντονισμού πιρούνιΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Χρησιμοποιούνται διάφορες δοκιμές συντονισμού για την ανίχνευση λειτουργικών βλαβών στα περιφερειακά νεύρα και για τον εντοπισμό και τη διαφοροποίηση των προβλημάτων ακοής σύμφωνα με τις διαταραχές της αγωγής ήχου και της αίσθησης του ήχου. Στις ιατρικές πρακτικές υπάρχει συνήθως ένα