ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΊΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-διάκρισηΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η διαφοροποίηση στη βιολογία σηματοδοτεί τη μετάβαση από μια κακώς διαφοροποιημένη σε μια πολύ διαφοροποιημένη κατάσταση. Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερης σημασίας κατά την ανάπτυξη του γονιμοποιημένου κυττάρου ωαρίου σε έναν πλήρη οργανισμό