ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΊΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ, ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΏΝ - KRPERPROZESSE

Ικανότητα διαφοροποίησηςΕπιλογή Συντάκτη
Ξηρός βήχας (ξηρός βήχας)
Ξηρός βήχας (ξηρός βήχας)
Η ικανότητα της κιναισθητικής διαφοροποίησης νοείται από τεχνική άποψη ως η ικανότητα των ανθρώπων να αξιολογούν μια ακολουθία κινήσεων σε σχέση με την ποιότητά της και να τη χορηγούν ανάλογα.