ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΊΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ, ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΏΝ - KRPERPROZESSE

Ικανότητα διαφοροποίησηςΕπιλογή Συντάκτη
Πόνος περιόδου (δυσμηνόρροια)
Πόνος περιόδου (δυσμηνόρροια)
Η ικανότητα της κιναισθητικής διαφοροποίησης νοείται από τεχνική άποψη ως η ικανότητα των ανθρώπων να αξιολογούν μια ακολουθία κινήσεων σε σχέση με την ποιότητά της και να τη χορηγούν ανάλογα.