ΕΠΙΣΚΕΥΉ DNA - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Επισκευή DNAΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η βλάβη του DNA μπορεί να προκληθεί από διάφορες αιτίες όπως οι ακτίνες UV. Αυτή η βλάβη επιδιορθώνεται έπειτα από μια ποικιλία μηχανισμών επισκευής DNA, έτσι ώστε η μεταγενέστερη σύνθεση πρωτεϊνών, η οποία είναι υπεύθυνη για όλες τις διαδικασίες στο σώμα του