ΦΩΣΦΟΡΙΚΌ ΜΟΝΟΫΔΡΟΓΌΝΟ ΝΆΤΡΙΟ - ΕΠΊΔΡΑΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

Μονοϋδροφωσφορικό νάτριοΕπιλογή Συντάκτη
Trochlear παράλυση
Trochlear παράλυση
Το μονοϋδρογόνο φωσφορικό νάτριο είναι καθαρτικό. Συνήθως χρησιμοποιείται μαζί με διυδρογόνο φωσφορικό νάτριο.