ΕΝΔΟΚΆΡΔΙΟ - ΔΟΜΉ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - ΑΝΑΤΟΜΊΑ

ΕνδοκάρδιοΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Το ενδοκάρδιο είναι ένα λείο εσωτερικό δέρμα που καλύπτει ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια της καρδιάς. Και οι τέσσερις καρδιακές βαλβίδες ανήκουν επίσης στο ενδοκάρδιο. Ασθένειες της εσωτερικής επένδυσης της καρδιάς και των καρδιακών βαλβίδων συχνά οδηγούν σε καρδιακή ανεπάρκεια.