ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΕΝΖΎΜΟΥ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Θεραπεία αντικατάστασης ενζύμουΕπιλογή Συντάκτη
Αναλγητική
Αναλγητική
Η θεραπεία αντικατάστασης ενζύμου χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενειών αποθήκευσης λυσοσωμάτων, στις οποίες η έλλειψη ενζύμων οδηγεί σε παθολογική συσσώρευση προϊόντων αποδόμησης στα λυσοσώματα των κυττάρων.