ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΆ ΠΟΛΙΚΟΎ ΣΏΜΑΤΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Διαγνωστικά πολικού σώματοςΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Με τη διάγνωση του πολικού σώματος, οι μητρικές κληρονομικές ασθένειες αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της τεχνητής γονιμοποίησης. Οι διαγνωστικές εξετάσεις πολικού σώματος πραγματοποιούνται πριν γονιμοποιηθεί το ωάριο. Η απόρριψη του μη λιπασμένου κελιού έχει την απόρριψη