ΦΕΝΤΑΝΎΛΗ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΦεντανύληΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Το Fentanyl αναπτύχθηκε από τον Paul Janssen το 1960 και ήταν η πρώτη ανιλινοπιπεριδίνη εκείνη την εποχή. Με την τροποποίηση του μοριακού τύπου, είναι από τότε δυνατή η ανάπτυξη ορισμένων παραγώγων από τη φαιντανύλη που είναι πιο ελεγχόμενες.