ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΑΠΕΙΚΌΝΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΎ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΎ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμούΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Η λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (fMRI) είναι μια μέθοδος απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού για την οπτική αναπαράσταση φυσιολογικών αλλαγών στο σώμα. Βασίζεται στις φυσικές αρχές του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. Με την αυστηρή έννοια, θα