ΦΟΥΡΟΣΕΜΊΔΗ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΦουροσεμίδηΕπιλογή Συντάκτη
Trochlear παράλυση
Trochlear παράλυση
Ένα διουρητικό βρόχου είναι γνωστό ως φουροσεμίδη. Το φάρμακο έχει διουρητικό αποτέλεσμα και χρησιμοποιείται για οίδημα ή υψηλή αρτηριακή πίεση.