ΓΛΥΚΊΝΗ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ


Επιλογή Συντάκτη
Προβλήματα ισχύος
Προβλήματα ισχύος
Η γλυκίνη είναι το απλούστερο άλφα αμινοξύ και επομένως συστατικό όλων των πρωτεϊνών. Η γλυκίνη βρίσκεται ιδιαίτερα σε υψηλές συγκεντρώσεις στον συνδετικό ιστό. Στον οργανισμό χρησιμεύει ως κεντρικό σημείο αλλαγής μεταξύ μεταβολισμού πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λίπους