ΔΙΓΟΞΊΝΗ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΔιγοξίνηΕπιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικός φλοιός
Εγκεφαλικός φλοιός
Όπως και η διτοξίνη, η διγοξίνη εξάγεται από το foxglove (Digitalis lanata ή Digitalis purpurea), γι 'αυτό και οι δύο αποδίδονται στις γλυκοσίδες digitalis. Οι καρδιακοί γλυκοζίτες αυξάνουν τη δύναμη του καρδιακού μυός και ταυτόχρονα μειώνουν τον καρδιακό ρυθμό