ΑΙΜΑΓΓΕΊΩΜΑ (ΑΙΜΟΣΦΑΊΡΙΑ) - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ & ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Αιμαγγείωμα (σφουγγάρι αίματος)Επιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Ένα αιμαγγείωμα ή σφουγγάρι αίματος είναι μια καλοήθης ανάπτυξη για την οποία λίγα είναι γνωστά για τις αιτίες. Οποιεσδήποτε μέθοδοι θεραπείας είναι ευέλικτες.