ΙΜΙΠΡΑΜΊΝΗ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΙμιπραμίνηΕπιλογή Συντάκτη
Προβλήματα ισχύος
Προβλήματα ισχύος
Η ιμιπραμίνη είναι ένα τρικυκλικό αντικαταθλιπτικό. Το δραστικό συστατικό ανήκει στην κατηγορία των διβενζαζεπινών.