ΙΜΙΠΡΑΜΊΝΗ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΙμιπραμίνηΕπιλογή Συντάκτη
Trochlear παράλυση
Trochlear παράλυση
Η ιμιπραμίνη είναι ένα τρικυκλικό αντικαταθλιπτικό. Το δραστικό συστατικό ανήκει στην κατηγορία των διβενζαζεπινών.