ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΕΙΡΉΝΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Εσωτερική ειρήνηΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Η εσωτερική ηρεμία περιγράφει την ικανότητα να διατηρεί την ψυχραιμία κάποιου ακόμη και σε ψυχολογικά δύσκολες καταστάσεις και να αντιδρά σε αυτά λογικά. Στην ψυχολογία, αυτό αναφέρεται επίσης ως ηρεμία ή σύνεση, όπου υπάρχει μια συναισθηματική και