ΠΑΡΕΜΒΟΛΉ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΠαρένθεσηΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Η παρεμβολή είναι η ενσωμάτωση σωματιδίων όπως μορίων ή ιόντων σε ορισμένες χημικές ενώσεις όπως κρυσταλλικά πλέγματα. Στη βιοχημεία, ο όρος σχετίζεται με την παρεμβολή σωματιδίων μεταξύ γειτονικών ζευγών βάσεων DNA