ΚΑΤΆΛΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

κατάλυσηΕπιλογή Συντάκτη
Ελαττωματικό κύκλο ουρίας
Ελαττωματικό κύκλο ουρίας
Η κατάλυση αντιστοιχεί στη μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης που απαιτείται για χημικές και βιολογικές αντιδράσεις. Η καταλυτική μείωση της απαιτούμενης ποσότητας ενέργειας καθίσταται δυνατή από έναν καταλύτη, ο οποίος στη βιολογία είναι α