ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΒΡΑΧΕΊΩΝ ΚΥΜΆΤΩΝ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Θεραπεία μικρού κύματοςΕπιλογή Συντάκτη
Ελαττωματικό κύκλο ουρίας
Ελαττωματικό κύκλο ουρίας
Η θεραπεία με βραχυκύκλωμα, επίσης γνωστή ως διαθερμία, είναι μια φυσική θεραπεία που χρησιμοποιείται στην ιατρική κατά την οποία η θερμότητα παράγεται στον ιστό του σώματος χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητικά πεδία υψηλής συχνότητας ή ρεύματα υψηλής συχνότητας. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται