ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΉ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΊΑ ΠΑΙΔΙΏΝ ΚΑΙ ΕΦΉΒΩΝ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Ψυχιατρική και ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβωνΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Η ψυχιατρική και η ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων ασχολούνται με τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη ψυχικών ασθενειών και συμπεριφορικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους. Με τη βοήθεια ιατρικών και ψυχολογικών διαδικασιών, η ψυχολογική