ΒΛΆΒΗ ΣΤΑ ΝΕΦΡΆ ΑΠΌ ΤΑ ΦΆΡΜΑΚΑ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Βλάβη στα νεφρά από τα ναρκωτικάΕπιλογή Συντάκτη
Πόνος περιόδου (δυσμηνόρροια)
Πόνος περιόδου (δυσμηνόρροια)
Η ανεξέλεγκτη λήψη φαρμάκων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή νεφρική βλάβη έως οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια στην περίπτωση ουσιών με ισχυρή νεφροτοξική (βλάβη στα νεφρά) επίδραση. Ανάλογα με την έκταση των νεφρών