ΣΎΣΤΗΜΑ ΟΡΓΆΝΩΝ - ΔΟΜΉ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - ΑΝΑΤΟΜΊΑ

Σύστημα οργάνωνΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από εννέα διαφορετικά συστήματα οργάνων, που ονομάζονται επίσης λειτουργικά συστήματα. Αυτά τα συστήματα επηρεάζουν το ένα το άλλο. Εάν ένα σύστημα αποτύχει, επηρεάζονται και τα άλλα ή τμήματα αυτών.