ΠΕΠΤΙΔΆΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΈΣ ΤΙΜΈΣ


Επιλογή Συντάκτη
Ξηρός βήχας (ξηρός βήχας)
Ξηρός βήχας (ξηρός βήχας)
Οι πεπτιδάσες είναι ένζυμα που καταστρέφουν καταλυτικά τους πεπτιδικούς δεσμούς πεπτιδίων και πρωτεϊνών μέσω υδρόλυσης, δηλαδή μέσω της προσθήκης ενός Η2Ο μορίου.