ΠΕΠΤΙΔΆΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΈΣ ΤΙΜΈΣ


Επιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Οι πεπτιδάσες είναι ένζυμα που καταστρέφουν καταλυτικά τους πεπτιδικούς δεσμούς πεπτιδίων και πρωτεϊνών μέσω υδρόλυσης, δηλαδή μέσω της προσθήκης ενός Η2Ο μορίου.