ΓΛΩΣΣΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ - ΔΟΜΉ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - ΑΝΑΤΟΜΊΑ

Γλωσσικό κέντροΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Το γλωσσικό κέντρο αποτελείται κυρίως από τις περιοχές Wernicke και Broca στην περιοχή του φλοιού του εγκεφάλου και των συνεπειών του μετωπιαίου λοβού. Ενώ η περιοχή Wernicke είναι υπεύθυνη για τη σημασιολογική επεξεργασία γλωσσών, η περιοχή Broca είναι κυρίως υπεύθυνη