ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΌ ΝΕΥΡΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ - ΔΟΜΉ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - ΑΝΑΤΟΜΊΑ

Περιφερικό νευρικό σύστημαΕπιλογή Συντάκτη
Πόνος περιόδου (δυσμηνόρροια)
Πόνος περιόδου (δυσμηνόρροια)
Το ανθρώπινο νευρικό σύστημα επεξεργάζεται τις αισθητηριακές εντυπώσεις που λαμβάνονται από τα αισθητήρια όργανα. Τοπογραφικά, χωρίζεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) και στο περιφερικό νευρικό σύστημα (PNS). Το παρακάτω είναι μια επισκόπηση της δομής και της λειτουργίας του