ΦΑΙΝΟΘΕΙΑΖΊΝΕΣ - ΕΠΊΔΡΑΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΦαινοθειαζίνεςΕπιλογή Συντάκτη
Φεντανύλη
Φεντανύλη
Οι φαινοθειαζίνες είναι μια υποομάδα των θειαζινών. Χρησιμοποιούνται κυρίως ως νευροληπτικά.