ΦΑΙΝΥΤΟΐΝΗ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

Φαινυτοΐνη



Επιλογή Συντάκτη
Φεντανύλη
Φεντανύλη
Η φαινυτοΐνη είναι φάρμακο από την κατηγορία των αντισπασμωδικών. Ανάλογα με τη χρήση, η φαινυτοΐνη περιλαμβάνεται επίσης στα αντιαρρυθμικά.