ΑΝΑΣΤΟΛΕΊΣ ΠΡΩΤΕΆΣΗΣ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

Αναστολείς πρωτεάσηςΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Οι αναστολείς πρωτεάσης είναι διαφορετικές ουσίες που μπορούν να αναστείλουν τη λειτουργία των πρωτεασών του ίδιου του σώματος. Αυτά μπορεί να είναι πεπτίδια, πρωτεΐνες ή ορισμένες ουσίες χαμηλού μοριακού βάρους. Υπάρχουν δηλητήρια, όπως ο σκορπιός ή