ΣΎΝΔΡΟΜΟ SENSENBRENNER - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Σύνδρομο SensenbrennerΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Το σύνδρομο Sensenbrenner είναι μια γενετική ασθένεια που είναι εξαιρετικά σπάνια. Το σύνδρομο Sensenbrenner χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό ανατομικών και λειτουργικών ελαττωμάτων. Υπάρχουν σήμερα λιγότερες από 20 ασθένειες