ΣΠΙΝΑΛΊΩΜΑ (ΚΑΡΚΊΝΩΜΑ ΠΛΑΚΩΔΏΝ ΚΥΤΤΆΡΩΝ) - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Σπιναλίωμα (καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων)Επιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Ο αριθμός των νέων περιπτώσεων καρκίνου του δέρματος αυξάνεται μαζικά από έτος σε έτος. Εκτός από τον εξαιρετικά επικίνδυνο καρκίνο του μαύρου δέρματος (κακοήθη μελάνωμα), υπάρχουν επίσης ορισμένοι "ακίνδυνοι" καρκίνοι του δέρματος, που συχνά αναφέρονται ως "καρκίνοι λευκού δέρματος"