ΣΥΣΣΩΜΆΤΩΣΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΊΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Συσσώρευση των αιμοπεταλίωνΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Μετά από αιμορραγικό τραυματισμό, η συσσώρευση αιμοπεταλίων είναι ένα σημαντικό βήμα στη φροντίδα των τραυμάτων και ξεκινά την αποκατάσταση. Διασφαλίζει ότι τα αιμοπετάλια εναποτίθενται μέσα σε λίγα λεπτά, κολλώντας στην κατεστραμμένη περιοχή και με αυτόν τον τρόπο