ΣΎΝΘΕΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΊΝΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Σύνθεση αιμοσφαιρίνηςΕπιλογή Συντάκτη
Υπερλιποπρωτεϊναιμία
Υπερλιποπρωτεϊναιμία
Η σύνθεση αιμοσφαιρίνης αποτελείται από τη σύνθεση της αίμης και τη σύνθεση της σφαιρίνης. Τέλος, η προσθετική ομάδα αίμης, η καθεμία με τέσσερις σφαιρίνες, συνδέεται με την πρωτεΐνη που περιέχει σίδηρο αιμοσφαιρίνη. Και τα δύο σφάλματα στο