ΑΝΤΙΙΙΚΆ - ΕΠΊΔΡΑΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΦΆΡΜΑΚΟ

ΑντιιικάΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Τα αντιιικά (συχνά επίσης αντιιικά) είναι μια ομάδα φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ιογενών παθήσεων. Σε αντίθεση με τα αντιβιοτικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για βακτηριακές λοιμώξεις και αποτελούν ήδη αναπόσπαστο μέρος του σύγχρονου