ΜΑΛΑΚΌΣ ΙΣΤΌΣ - ΔΟΜΉ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - ΑΝΑΤΟΜΊΑ

Μαλακός ιστόςΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Οι μαλακοί ιστοί περιλαμβάνουν όλους τους μαλακούς ιστούς με εξαίρεση τα επιθήλια, τα εσωτερικά όργανα και τον γλοιακό ιστό. Έτσι, λιπαρός ιστός, μυϊκός ιστός και συνδετικός ιστός ανήκουν στους μαλακούς ιστούς.