ΜΑΛΑΚΌΣ ΙΣΤΌΣ - ΔΟΜΉ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - ΑΝΑΤΟΜΊΑ

Μαλακός ιστόςΕπιλογή Συντάκτη
Φεντανύλη
Φεντανύλη
Οι μαλακοί ιστοί περιλαμβάνουν όλους τους μαλακούς ιστούς με εξαίρεση τα επιθήλια, τα εσωτερικά όργανα και τον γλοιακό ιστό. Έτσι, λιπαρός ιστός, μυϊκός ιστός και συνδετικός ιστός ανήκουν στους μαλακούς ιστούς.