5-ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΙΝΙΚΌ ΟΞΎ - ΕΠΊΔΡΑΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

5-αμινολεβουλινικό οξύΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Το 5-αμινολεβουλινικό οξύ, επίσης γνωστό ως 5-ALA, είναι ένα αμινοξύ που ανήκει στην ομάδα των κετοκαρβοξυλικών οξέων. Στους ανθρώπους, εμφανίζεται ως ένα ενδιάμεσο στη σύνθεση αίμης. Ως φάρμακο, το 5-αμινολεβουλινικό οξύ χρησιμοποιείται στην τοπική θεραπεία της ακτινικής