ΑΥΤΟΓΕΝΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Αυτογενής εκπαίδευσηΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Αυτό το άρθρο περιγράφει την τεχνική χαλάρωσης της αυτογενούς εκπαίδευσης, επίσης γνωστή ως αυτοσυστατική. Αρχικά, η αυτογενής εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκε στην ψυχοθεραπεία για τη βελτίωση της ψυχολογικής και σωματικής ποιότητας ζωής