ΝΑΥΤΊΑ ΚΑΙ ΈΜΕΤΟΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΌ ΛΕΞΙΚΌ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ - ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗ

Ναυτία και έμετος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνηςΕπιλογή Συντάκτη
Ενδομυελική οστεοσύνθεση νυχιών
Ενδομυελική οστεοσύνθεση νυχιών
Αυτός ο οδηγός αφορά τη ναυτία και τον εμετό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις φάσεις της εγκυμοσύνης, τις αιτίες, τα αποτελέσματα και τις επιλογές θεραπείας του εμέτου και της ναυτίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης