ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΒιοσυμβατότηταΕπιλογή Συντάκτη
Προβλήματα ισχύος
Προβλήματα ισχύος
Βιοσυμβατότητα σημαίνει τη συμβατότητα τεχνητών υλικών σε άμεση επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό και την αντίσταση των υλικών στο βιολογικό περιβάλλον. Αυτές οι ιδιότητες υλικού είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την εμφυτευματολογία